Tālrunis uzziņām:
+371 26432590
Konteksts - juridiski un tehniski tulkojumi

Tulkošanas pakalpojumi JŪSU biznesam - precīzi, kvalitatīvi, profesionāli

Cenas un izpildes termiņi

Tulkošanas pakalpojuma cenu nosaka teksta apjoms, valodu kombinācija, izpildes termiņš, teksta sarežģītība un tas, vai tulkojumam ir nepieciešams apliecinājums. Orientējošas cenas tulkojumiem populārākajās valodu kombinācijās ir norādītas cenrādī.

Cenrādis
Sarežģītības pakāpes*
I II
Valodas  Cena EUR par lappusi**
latviešu-angļu no 9,00  no 10,00
angļu-latviešu  no 9,00  no 10,00
latviešu-krievu  no 8,00  no 10,00
krievu-latviešu  no 8,00  no 10,00
angļu-krievu  no 11,00  no 13,00
krievu-angļu  no 11,00  no 13,00
latviešu-vācu  no 11,00  no 13,00
vācu-latviešu  no 11,00  no 13,00
* Tekstus pēc to sarežģītības iedalām sekojoši:
 • I pakāpe – vispārīga satura vienkārši teksti bez speciālās terminoloģijas (piemēram, privātas un vienkāršas darījumu vēstules)
 • II pakāpe – nozaru teksti, kuros lietota speciālā terminoloģija; dažādu dokumentu tulkojumi (piemēram, personīgo un korporatīvo dokumentu tulkojumi, konkursa pieteikumi, sertifikāti, izziņas, apliecības, finanšu dokumenti, līgumu dokumentācija)
**tulkošanas praksē tiek pieņemts, ka viena standarta jeb domājamā lappuse ir 250 vārdi. Vārdu skaitu tulkojamā dokumentā nosaka, izmantojot MS Word programmu:
 • Rīki/Teksta apjoms/Vārdi (Tools/Wordcount/Words).

Papildu izmaksas

 • steidzamība (ja nepieciešams iztulkot vairāk par 5 standarta lpp. / dienā)
 • skenēta vai ar roku rakstīta, kā arī grūti salasāma teksta tulkošana
 • teksti, kuru tulkošanā ievērojamā apjomā jāizmanto dažādi papildu materiāli, konsultācijas, citi resursi
 • teksta formatēšana atbilstoši oriģinālam
 • tulkojuma apliecināšana

Atlaides un īpašie piedāvājumi

 • Tulkojuma apliecinājums ar biroja zīmogu un tulkotāja parakstu bez maksas (mūsu birojā veiktajiem tulkojumiem). 
 • Dažādu apliecību un izziņu tulkojumiem cenas no 7 EUR par dokumentu
 • Pastāvīgo klientu pasūtījumiem un liela apjoma tulkojumiem piemērojam atlaides.

Izpildes termiņš

Ja tulkojums nav steidzams, tulkojumu parasti veic viens tulkotājs, vidēji dienā iztulkojot 5 lappuses nozares teksta, bet vienkāršiem vispārīga satura tekstiem tās ir aptuveni 7 lappuses dienā. Tātad, lai aprēķinātu aptuvenu pasūtījuma izpildes termiņu, teksta vai dokumenta lappušu skaits jādala ar 5. Jāņem vērā, ka papildu laiks nepieciešams arī tulkojuma pārbaudei, kā arī pasākumiem, ko tulkotājs veic, lai sagatavotos konkrētā tulkošanas uzdevuma veikšanai.

Minimālais pasūtījuma apjoms

Minimālais pasūtījuma apjoms ir 1 lappuse (250 vārdi). Ja tulkojamā teksta apjoms ir mazāks, cena tiek rēķināta kā par 250 vārdu tulkojumu.

Lai noskaidrotu tulkošanas pakalpojuma izmaksas un izpildes termiņus, lūgums sazināties ar mums pa tālruni 26432590, e-pastu: info@konteksts.lv  vai nosūtot savu pieprasījumu laukā „Tulkojuma izmaksu aprēķins”.

Tulkojuma izmaksu aprēķins

Pakalpojumi

Visas tiesības aizsargātas @ 2016 konteksts.lv